Blogg

Velkommen inn i mitt univers! Intensjonen for bloggen er å dele min innsikt, kunnskap og erfaringer som Spirituell Coach hvor samspillet mellom kropp & sjel er i fokus. Den viktigste reisen et menneske kan gjøre i løpet av en livstid er reisen fra hodet til hjertet og du er hjertelig velkommen med på reisen!

Regresjon som verktøy

Uncategorized May 06, 2019

Hvis du noen gang har stilt deg selv de dype spørsmålene som f.eks. hva er meningen med livet? Finnes det liv etter døden? Hva er mitt opphav? Så er det store sjanser for at du har hørt om regresjon også kjent som PLR (Past Life Regression) eller LBL som er forkortelse på Life Between Lives. 

 

I årrekke har jeg veiledet mennesket innover for å finne sine egne svar på de dype spørsmålene. Jeg mottar ofte lange mailer hvor mennesket har søkt svar på egne erfaringer utenfor seg selv, men savner bekreftelsen gjennom egne opplevelser. Det er her verktøy som regresjon og sjelereise kan bistå i bevisstgjøringen av eget liv. En pensjonist skrev en åpen og ærlig mail til meg, som viser at mennesket aldri stopper opp med å søke sin egen sannhet. Ønsket om å omfavne kroppen på nytt ved å gi slipp på årrekke...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.