Alle våre tjenester er videreført og videreutviklet i tråd med vår visjon.

Vi benytter de samme teknikkene som tidligere, og har videreutviklet flere verktøy som vi nå ønsker å lære bort.

I undervisningen benytter vi:

 • Nøkkelen Til Lyset
 • Coaching
 • Time Line Therapy
 • NLP
 • Hypnoterapi
 • Regresjonsarbeid
 • Sjelereiser
 • Energiarbeid

 

For mer informasjon om regresjon til tidligere liv (PLR) og sjelereiser (LBL) vennligst se følgende link:

Life Between lives Hyptnotherapy

Personlig undervisning

Vibecke Garnaas

ATG academy er opptatt av varige resultater. Vår erfaring er at kunnskap gir trygghet som i stor grad påvirker mottakeligheten til personen. Vår jobb er å frembringe tilgjengelige ressurser på sjelenivå, energinivå og det fysiske nivået, slik at personen er rustet til å gjøre de endringer som er nødvendig for å oppnå alle målene som dukker opp i løpet av livet.

Ved hjelp av verktøy som er tilpasset hvert nivå, tilfører vi personen nye ressurser og bistår i vedkommendes personlige vekst og utvikling. Gjennom bevisstgjøring og personlig erfaring oppleves aksepten av sjelen, tilliten og troen på seg selv, og personens evne til gi slipp på begrensende tanker og følelser forsterkes. Dette vil igjen påvirke skaperkraften og sørge for at den kommer til sin rett.  

Timepris 2018

 • Timepris kr 850,- pr. 60 min.
 • Barn 11 til 17 år kr 750,- pr. 60 min.

Veiledning Nøkkelen Til Lyset

Vibecke i Sedona

Sjelen er et skattekammer fylt til randen av ressurser som er tilgengelig for dem som lytter og som velger å åpne opp for det som befinner seg her. Sjelen er den viktigste kanalen vi har, og det er nødvendig å tune seg inn på denne frekvensen for å kunne oppleve helheten som menneske. 

En av sjelens kraftigste ressurser er lidenskapen. Mangel på lidenskap påvirker livet vi lever som menneske. Gjennom å søke kunnskap om sjelen og dens ressurser, så tilfører man livet sitt glede og mening. Lurer du på hvor lykken befinner seg hen? Den finner du i balansen mellom nivåene; sjel, energi og det fysiske. 

Kunnskapen, innsikten og visdommen som befinner seg på sjelenivået er vesentlig i søken på det gode liv. ATG academy tilbyr personlig veiledning rettet mot sjelen. 

Utdrag fra boken Nøkkelen Til Lyset, Kapittel 5 Sjelen:

"Du må begynne å leve ditt liv fra sjelen. Gå inn i sjelen og lev ut i det fysiske. Fyll din kropp med sjelen. Det er nødvendig å handle i det fysiske for å erfare tilliten du har til sjelen din. Lytt og så handle. Det vil vekke tilliten mellom deg og din sjel. Din kropp og din sjel." 

Timepris 2018:

 • Timepris kr 850,- pr 60 min.

Energirens aura & chakra

Aura foto av Vibecke

Energikanalisering er et annet viktig verktøy. Vi er energi og energi omringer oss til enhver tid. Vi responderer til energien bevisst eller ubevisst. Energisentrene og energifeltet vårt, også kjent som chakraer og aura, sender og mottar denne energien. All energi vibrerer på en frekvens. Hvor høy eller lav denne frekvensen er, avgjøres av personens følelser- og tankemønstre og hvor godt integrert sjelen er. Blokkeringer i energisentrene (chakraene) er et resultat av ubalanse mellom kropp og sjel.

Ved hjelp av energikanalisering frigjøres blokkeringer slik at energiflyten i kroppen blir optimal og gjør det lettere å "lytte" til alle nivåene. På denne måten forsterkes magefølelsen gjennom et godt integrerte sjelenivå, og et forsterket energinivå som påvirker handlekraften til vedkommende.

Timepris 2018:

 • 30 minutter kr 550,-
 • 60 minutter kr 850,-