Soul Energy in Motion

Soul Energy in Motion

Soul Energy in Motion er en stiftelse med sitt opphav fra ATG academy Vibecke Garnaas. 

Det å leve i fra sjelen bringer en ny forståelse til menneske. Ved å følge sin lidenskap og handle i tråd med denne da først vil ny muligheter åpenbare seg. Vibecke har fulgt sin lidenskap, handlet i tråd med denne, på tross av andres meninger og forventninger. Det har ført til nye oppdagelser av egne ressurser som igjen har ført til grunnleggelsen av stiftelsen Soul Energy in Motion.

Ved hjelp av sjelens ressuser gjennom å være en ren kanal for universell kraft er stiftelsen i dag den første av sitt slag hvor stiftelsesdokumenter og vedtekter er formidlet av universel kraft gjennom Vibecke Garnaas. Vibecke bruker sine ressurser som oppdragsansvarlig for stiftelsen. 

Ønsker du mer informasjon vedrørende stiftelsen se facebooksiden til Soul Energy in Motion. 

26.09.2018 13.06