Intensivt kurs i Nøkkelen Til Lyset

Intensivt kurs i Nøkkelen Til Lyset

Kurset Nøkkelen Til Lyset er basert på boken med samme navn. Boken inneholder universell visdom kanalisert av Zarius & Det 7 Rådet.

Over en periode på tre år har Zarius & Det 7 Rådet formidlet budskap, innsikt og kunnskap til flere grupper som de har kalt Fakkelbærerne. Intensjon er å bistå hvert enkelt menneske til å omfavne og ta i bruk alle ressurser dvs på tre nivåer; sjel-, energi- og det fysiske nivå. På den måten kan vi, som mennesker, leve våre liv fra våre hjerter og frigjøre oss fra alle menneskelig begrensinger som vår tredimensjonale verden har klart å påføre oss.

ATG academy tilbyr for første et intensivt kurs med oppstart i Januar 2019. For mer informasjon se vår kursoversikt.

22.11.2018 15.00