Du og ditt liv i sentrum

Du og ditt liv i sentrum

Kanskje har du allerede kjent det på kroppen alle de energimessige endringene som krever din oppmerksomhet. Vi er nå i siste halvdel av året som er betegnet som "året for å åpne opp", og det påvirker livet ditt enten du lever med en intern eller ekstern referanse.

Bare se på alt som har skjedd det siste året! Åpenheten har krevet sin rett og flere partier og ledere har måtte ta eierskap for sine handlinger. Men også vi, som enkelt individ, kjenner åpenheten ved at gamle opplevelser, følelser, tanker igjen repeteres i livet. Vi skal åpne opp for lærdommen av de foregående 7 årene for å kunne ta avgjørelser som vil påvirke de neste 7 årene. Heldigvis har vi 2019 til å integrere alt som vi nå åpner opp for før neste epoke i livet starter.

Samfunnet, som vi kjenner det fra de siste 7 årene, er i kraftig endring. Når enkelt mennesker nå handler i fornyet tillit til seg selv gjennom det å ta eieransvar for eget liv, skaper vi vår egen sannhet. Ingen kan frata deg denne sannheten så lenge du står trygt i deg selv. Mennesket er nå blitt mer bevisste. Mange husker sikkert bevissthetsskiftet som var omtalt for ca 7 år siden, og åpenheten som vi nå erfarer er en direkte konsekvens av at mennesket har søkt egne svar gjennom egne opplevelser. Hvem er jeg? Hva er mitt opphav? Hva skal jeg gjøre med livet mitt?

Jeg har selv erfart store endringer de siste 7 årene både personlig og gjennom arbeidet som spirituell veileder. Jeg står trygt i min egen sannhet og lever i en virkelighet hvor magi er en del av hverdagen for det er i møtet sjel til sjel, det er her magi finnes.

Så jeg inviterer deg med på en åpen, ærlig og magisk sjelereise hvor du og ditt liv står i sentrum. La lærdommen du har gitt deg selv de siste 7 årene ligge til grunn for alle avgjørelser du nå tar i tiden frem til 2020. Frigjør deg fra vanskelige tanker og følelser fra fortiden, forløs karma og gjør livet ditt bærekraftig for deg selv og alle rundt deg. En ny tid, en ny epoke av livet starter enten du vil eller ei, så sørg for at du starter med blanke ark.

God reise!

09.10.2018 17.39