Jeg fikk møte mine hjelpere

Wiktor #atgacademy

 

Når vi tok kontakt med Wiktor for å høre om han kunne tenke seg å svare på noen spørsmål vedrørende LBL sesjonen han har gjennomført ved hjelp av Vibecke Garnaas, så svarte han et rungende ja! Kanskje kan Wiktor sin historie være til inspirasjon og motivasjon til deg, i søken på din egen sannhet.

 

Hva var årsaken til at du ønsket å gjennomføre en LBL?

Jeg tror, jeg vet og jeg kjenner det i hele meg, at jeg har en sjel, som har et Guddommelig opphav, som jeg er forenet med, og at jeg har levd mange liv. Det er derfor viktig for meg å få mer kunnskap, innsikt og visdom om min sjels tidligere erfaringer, hvilken sammenheng jeg står i til mine hjelpere, mestere og medmennesker, og ikke minst å få nærmere klarhet i min sjels oppgaver i dette liv. Målet er en nærmere integrering av sjel og ånd i det fysiske og energetiske, med chakraer og aura, slik at jeg kan ha styrke, vilje og mot til å gjøre de valg som er nødvendige for å gjennomføre det livsprosjekt min sjel har påtatt seg, og slik at Mitt Lys kan skinne sterkere og at jeg kan bringe Lyset, den ubetingete kjærligheten, videre til mennesker, alt liv, Moder Jord og Universet. Det vil også gjøre meg til et helere menneske, til et mer harmonisk menneske, og ikke minst vil jeg derigjennom oppnå glede, - en dyp glede -, og leve det gode liv. Det gode liv finnes og leves, etter min oppfatning, i balansen mellom sjelen, sinnet og det fysiske.

 

Innfridde LBL-en forventningene? 

Svaret blir et rungende ja!! Jeg fikk møte mine hjelpere, mestere, og min sjels venner i min sjelegruppe, og ikke minst fikk jeg innsikt og klarhet i min sjels reise, som jeg ikke kunne fått på annet vis på så kort tid.

 

Vil du anbefale andre til å gjennomføre en LBL?

Tror du at du er en sjel i en fysisk kropp, at du har levd mange liv, at du har et guddommelig opphav, og at du har en ren intensjon om å integrere din sjel fullt og helt, og dermed bli et helere menneske, - ja, - så vil jeg si: Nøl ikke! Istedenfor å banke på all verdens terapeut-dører, så bank heller på din sjels dør. Egentlig trenger du ikke banke på, for din sjel er ditt eget hjem.  Så søk heller inn i deg selv hvor alle svarene ligger og venter på deg. God reise!

 

Hvordan vil du beskrive opplevelsen?

Fantastisk! Magisk! Ubeskrivelig egentlig! Mye flottere enn det jeg kan beskrive med mitt fysiske ordforråd. Ble fylt av ro, kjærlighet, glede, fred, enhet og tilhørighet. Intet mer og intet mindre. Mer trenger jeg egentlig ikke.

 

Hvordan opplevde du å bli veiledet av Vibecke?

Vibecke har store kunnskaper, høy grad av integritet, vekker stor tillit, har en rolig og behagelig stemme, og veiledet meg sakte og forsiktig gjennom LBL-en. Hun hadde stor tålmodighet og viste stor respekt og tillit for mine budskap. Det var en fornøyelig veiledning og reise.

 

Hvor mange ganger har du gjennomført en LBL?

2 ganger. Første gang høsten 2012 mens Vibecke var i praksisperioden for utdanningen. Andre gang høsten 2013.

 

Takk Wiktor, for dine ærlige og åpne svar. Vel hjem! 

Aksepten og forståelsen ble større

Anne Kristin #atgacademy

Mitt navn er Anne Kristin, en voksen dame som i skrivende stund har passert 55 år. De siste årene av mitt liv har jeg søkt noe mer. Lest en haugevis med bøker og gått en del kurs for å få en større forståelse av meningen med livet.

 

Hvorfor er ting som det er og hvilke muligheter har man? Er alt dette noe jeg bare leser om eller er det mulig å gjennomføre? I tilfelle hvordan?

 

Startet da på det jeg vil kalle min livs erfaringsmessig viktigste reise, et kurs i "Nøkkelen til Lyset" hos ATG academy med Vibecke Garnaas som veileder og kanal.

 

Dette ga en ny innsikt i meg som person. Søk etter svar var ikke lenger der «ute». Fokuset ble flyttet til å søke innover i sjelen, være ærlig med seg selv, bli glad i seg selv.

 

I kjølevannet av dette dukket det opp nye spørsmål i meg. Andre dypere spørsmål enn det jeg tidligere undret på. Valgte derfor å ta en LBL for å få svar. Se mitt liv i revers for å se hvor «skoen» tykket, for å ha muligheten til å endre og forstå.

 

Aksepten og forståelsen ble større når du selv klarer å se. Denne reisen gav meg en ny forståelse, et nytt syn på helheten som vi alle er de del av. Muligheten til å ta andre valg fordi forstanden ble større.

Jeg har gjennomført en LBL en gang og anbefaler LBL om man søker noe i sitt liv som man ikke forstår. En LBL kan gi svar på det du søker. Du lager selv de spørsmålene du ønsker svar på.

 

LBL gjennomføres av Vibecke Garnaas i en lett transe. meget behagelig og ufarlig. Vibecke som veileder er positiv, blid, vennlig og behagelig. Hun får deg til å føle deg trygg på din reise.

 

Takk Anne Kristin. Vel hjem!