Det finnes i dag mange tilnærmingsmetoder når det gjelder sjelereier. Bøkene til Dr. Newton: Journey of Souls og Destiny of Souls, har blitt verdenskjente og hans metode har blitt adoptert av flere selvstendig kursinstitusjoner og enkeltpersoner som ønsker å dele hans fantastiske metodikk. For å sikre kvaliteten i arbeidet på sjelenivå, så grunnla Dr. Michael Newton The Newton Institute, som er det eneste godkjente kursinstitutt basert på Michaels metode. De strenge retningslinjene er med på å sikre kvaliteten i arbeidet og gi klienten trygghet om at veilederen er kvalifisert til å gjennomføre en LBL sesjon i henhold til Michaels metode. Vibecke er i dag den eneste sertifiserte LBL veilederen i Norge!

Webside til The Newton Institute for Life Between Lives

#atgacademy

Kan jeg la meg hypnotisere?

All hypnose er selvhypnose. Det er din egen mentale styrke som tillater deg å følge veiledningen. Din evne til å la deg veilede og følge instruksjoner er av viktighet, men tilliten til meg som veileder er enda viktigere da dette skaper den tryggheten som er nødvendig for en vellykket sesjon. Du må også gjennomgå en vellykket PLR (Past Life Regression) før du kan gjennomgå en LBL.

Det er ikke uvanlig at personer som skal gjennomgå en PLR eller LBL er usikre når det kommer til mottakelighet med hensyn til hypnosen. Vanlige årsaker kan være usikkerhet ved å "miste" kontrollen, eller blokkerte minner fra fortiden som ligger beskyttet i underbevisstheten. Når det er sagt, så mister man aldri kontrollen under hypnosen. Du kan når som helst åpne øynene, men fordi du tillater deg selv å følge terapeutens forslag så velger du å følge veiledningen, og på denne måten vil du nå dypere stadier av avslappethet.

I induksjonen begynner vi med å fokusere på den fysiske kroppen slik at kroppen kan hvile mens vi jobber med å åpne opp for et høyere bevissthetsnivå ved hjelp av visualiseringer og oppvarming av underbevisstheten - hvor alle minnene ligger lagret. Hvis det finnes blokkeringer fra fortiden, så dukker de som regel opp under oppvarmingen, når vi går tilbake i tid, år etter år, hvor du blir yngre og yngre og hvor vi kun ser på positive eller nøytrale minner fra barndommen.

Ved å gjennomgå en PLR først, så blir man bevisst på eventuelle blokkeringer som må bearbeides før en eventuell LBL. Min personlige erfaring er at klienten, ved hjelp av magefølelsen, på forhånd vet hva som kan hindre vedkommende i å gjennomføre en PLR. 

Hvilke forberedelser er nødvendige?

Når tidspunktet for PLR og LBL er avtalt, vil klienten motta en avtalebekreftelse som skal signeres og returneres enten pr. e‐post eller sendes i posten til: ATG academy, Kulpeåsen 41, 1539 Moss. Først etter at avtalebekreftelsen er mottatt i retur er tidspunktet for sesjonene sikret.

Ca. 2 til 3 uker før avtalt tidspunkt vil klienten motta samtykkeskjema og integrasjonsterapiskjema som inneholder 2 oppgaver. Oppgavene skal ferdigstilles og returneres innen fastsatt dato. Det vil også bli oversendt 2 lydfiler via Dropbox og faktura via e-post. Lydfilene skal benyttes hver dag frem til sesjonen og faktura forfaller 7 dager før avtaletidspunktet.

Det anbefales at klienten setter av tid til meditasjon, yoga, avspenningsøvelser eller andre øvelser som frembringer stillheten i det indre, frem mot sesjonen.

 

#atgacademy

Hvem kan gjennomgå en PLR eller LBL sesjon?

Alle som er friske kan i utgangspunktet gjennomføre en PLR (regresjon til tidligere liv) eller en LBL sesjon. Lider man av mentale lidelser (inkludert depresjon) eller benytter visse medikamenter som også påvirker evnen til å kjøre bil, kan man ikke gjennomføre PLR eller LBL i regi av ATG academy. Andre helseopplysninger må det opplyses om i samtykkeskjema før en PLR eller LBL. Forhør deg med lege hvis du er usikker på om du kan gjennomgå en LBL sesjon.

Det er en stor fordel å være eldre enn 30 år når man gjennomfører en LBL. Det finnes LBL-terapeuter som opererer med en aldersgrense på 40 år. Dette er basert på tilgangen av informasjon på sjelenivået, hvor livserfaring er en viktig del. ATG academy har derimot valgt å ta avstand fra en aldersgrense og baserer oss på klientens modenhet. Erfaringsmessig så er sjelens ressurser mer avgjørende enn den fysiske alderen. Vi opplever til stadighet at alle mottar det de trenger der og da, uansett alder. ATG academy har valg å sette en grense ved 25 år, av hensyn til hjernens utvikling. 

Kan jeg legge andre planer etter endt LBL-sesjon?

Det er individuelt hvordan hver enkelt opplever LBL-sesjonen. Det er helt normalt å bli sliten både fysisk og mentalt og det er derfor å anbefale at man benytter resten av dagen til å slappe godt av og la all informasjon og kunnskap integreres inn i kroppen. En del opplever et større behov for søvn samme dag og noen dager etter. Vern om opplevelsen og deg selv ved å ta det helt rolig samme dag. 

Hvor lang tid varer en PLR- og LBL-sesjon?

En PLR varer i ca. 2,5 time og en LBL varer i gjennomsnittlig 4 timer. Når det gjelder LBL-sesjonen, så beregnes det ca. 1 time til felles forberedelser, ca. 2,5 time til sjelereisen og ca. 30 min. til avslutning hvor vi gjennomgår reisen i fellesskap.

Normalt sett utføres en PLR ca. 1 måned før en LBL. Dette gir tid til å adressere eventuelle blokkeringer som kan hindre klienten i å gjennomføre en LBL. I enkelte tilfeller hvor klienten kommer langveisfra, så har vi akseptert at vedkommende gjennomfører en PLR på sitt hjemsted før en eventuell LBL-sesjon. Det er å foretrekke at klienten gjennomfører en PLR i regi av ATG academy. Dette er med på å kvalitetssikre jobben med tanke på nødvendig transedybde og viktigheten av å bygge trygghet og tillit mellom veileder og klient. Det er uansett å anbefale at man prøver hypnose før man tar en lang reise, slik at man vet om kan la seg hypnotisere.

Noen klienter ønsker å bestille en konsultasjonstime før de gjennomgår en PLR- eller LBL-sesjon hvis de har vært i tvil om sin evne til å bli hypnotisert. De får da besvart alle spørsmål og på den måten føle seg trygg på prosessen og veileder, og ved behov sjekkes mottagligheten for hypnose. 

Hva koster en PLR- og LBL-sesjon?

  • Konsultasjonstime kr 850,- (kan gjennomføres via Skype)
  • PLR sesjon kr 2 500,-
  • LBL sesjon kr 3 500,-

Faktura sendes ut mellom 2–3 uker før oppsatt PLR og LBL-sesjon. Faktura sendes kun pr e‐mail.

 

PLR & LBL referanser