UNDER UTVIKLING

BESØK OSS PÅ FACEBOOK

ET LIV I BALANSE

Hjertelig velkommen til ATG academy Vibecke Garnaas. Jeg har siden 2008 undervist enkelt personer, bedrifter og organisasjoner med å balansere samspillet mellom kropp & sjel for å berike livet og skape et inkluderende miljø i virksomheter. Alt er energi og i fellesskap bidrar vi med å skape et miljø ved å gi av egen kraft til et felles mål. Det er gjennom handlinger vi får erfare om livet er bærekraftig og klimavennlig. Forståelsen av dette kan kun erfares gjennom balansen mellom tre nivåer - sjel, energi og det fysiske nivået. Jeg gleder meg nå til å bidra med mine ressurser i større skala når min nye nettside står ferdig i løpet av juni måned 2019. I mellomtiden så er du hjertelig velkommen til å følge ATG academy på Facebook. Hjertelig velkommen tilbake!

NETTKURS

Har du påbegynt nettkurs så kan du logge deg inn her.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.